Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

pllakë sipërfaqësore graniti

  • pllakë sipërfaqësore graniti

    pllakë sipërfaqësore graniti

    Pllaka sipërfaqësore e granitit Pllakat sipërfaqësore të granitit përdoren për matje precize, inspektim, plan urbanistik dhe qëllime shënjimi.Ata janë të preferuar nga Precision Tool Rooms, Inxhiniering Industries dhe Laboratories Research për shkak të avantazheve të tyre të jashtëzakonshme të mëposhtme.*Materiale graniti të përzgjedhura mirë *Stabilitet të këndshëm.*Intensiteti dhe ngurtësia e lartë *Klasa 1, 0, 00 janë të disponueshme.*Vrimat T ose vrimat e fijeve mund të bëhen sipas kërkesave * Një pllakë sipërfaqësore e bërë nga gramë e zezë me kokërr të imët...