Që nga themelimi i saj në 2001, ajo ka një histori unike.

Mbërthimi i pllakës së sipërfaqes prej gize

  • Lapping cast iron surface plate

    Mbërthimi i pllakës së sipërfaqes prej gize

    Pllakat e Mbërthimit të Hekurit përdoren gjerësisht për prerjen e saktë të duarve të pjesëve me ngjyra dhe me ngjyra për të marrë një formë sipërfaqësore dhe rrafshim të përsosur Pllaka sipërfaqe prej gize tani përdoren shpesh në dyshemetë e prodhimit si një mjet për vendosjen e pllakave të sipërfaqes granit notat e saktësisë. Metali lejon që vetja të mbarset me mjetet e mbështjelljes mbi një sipërfaqe të madhe të sheshtë. Sipërfaqja mund të jetë sipërfaqe e thjeshtë e rrafshët për operacionet e vendosjes, shënjimit dhe paraqitjes. Gjithashtu shfletoj të lartë ...