Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

Lëshimi i pllakës sipërfaqësore prej gize

  • Lëshimi i pllakës sipërfaqësore prej gize

    Lëshimi i pllakës sipërfaqësore prej gize

    Pllakat mbuluese prej gize përdoren gjerësisht për mbështjelljen e saktë me dorë të pjesëve me ngjyra dhe me ngjyra për të marrë një formë të përsosur sipërfaqeje dhe rrafshim Pllakat sipërfaqësore prej gize tani përdoren shpesh në dyshemetë e prodhimit si një mjet për mbështjelljen e pllakave sipërfaqësore të granitit për të arritur disa notat e saktësisë.Metali e lejon veten të ngopet me median e mbulimit mbi një sipërfaqe të madhe të sheshtë.Sipërfaqja mund të jetë sipërfaqe e thjeshtë e rrafshët për operacionet e mbulimit, shënjimit dhe shtrirjes.Gjithashtu sërfi më i mirë...